Personuppgiftspolicy

Nedan följer  Mohlins personuppgiftspolicy för behandling av dina personuppgifter och annan information som vi kan samla in genom att du besöker denna webbplats. 

Denna personuppgiftspolicy ingår i våra användarregler för denna webbplats. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår personuppgiftspolicy. Om du inte accepterar personuppgiftspolicyn skall du inte använda webbplatsen. Vi kan när som helst ändra innehållet i denna personuppgiftspolicy. Du bör regelbundet kontrollera denna information för att se om ändringar har gjorts i personuppgiftspolicyn. Om du fortsätter att använda denna webbplats efter att ändringar av personuppgiftspolicyn publicerats innebär det att du accepterar ändringarna.

Lagring av personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och alla personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Integritetspolicyn gäller när vi tillhandahåller produkter i anslutning till ditt köp, vid supportärenden och övrig kontakt med oss, samt vid besök på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Mohlins Cykel & Motor AB, orgnr 556525-1013, Box 203, 29625 Åhus.

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

När behandlar vi dina uppgifter

För att du ska kunna köpa varor hos oss, eller kontakta oss för support och information. Då måste vi samla in och behandla uppgifter om dig. 

Varför behandlas uppgifterna

För att vi ska kunna hålla våra avtal mot dig som kund, t.ex. vid köp, utskick av varor, fakturering och betalning.

Vi behöver även lagra uppgifter för att kunna följa lagstiftning, t.ex. bokföringslagar, distanshandelslagar, konsumentsköplagar mm

 Vilka uppgifter lagras

De uppgifter som vi lagrar i vår databas är:

 • För- och efternamn
 • Personnummer/Organisationsnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kundnummer
 • IP adress och information om din användning av vår webbplats

 Rättsliga grunder & Lagringstider

För att kunna hantera och leverera dina beställningar sparar vi:

 • Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren
Lagringstid: två år efter du senast köpte något

För att kunna ge support och hantera eventuella reklamationer sparar vi i orderregistret

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation,
 • Betalreferens
 • Köpta varor

Rättslig grund till sparandet: Konsumentköplagen, distanshandelslagen
Lagringstid: tre år efter du senast köpte något

För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen sparar vi i orderregistret

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation,
 • Betalreferens
 • Köpta varor

Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen
Lagringstid: så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag 

Hur skyddas dina personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

 • Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter
 • Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
 • Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 Vem kan dina uppgifter lämnas ut till

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis till leverantörer av betaltjänster, fraktbolag och kommunikationstjänster.

Dina rättigheter

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig - ett s.k registerutdrag

Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. 

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig

 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen

 Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn hittar du här på webbplatsen.

Informationen används statistiskt för att kunna analysera hur hemsidan används. Vad vi undersöker är bland annat antalet besökare, hur de hittat till oss, hur de navigerar på sidan samt vilken tidpunkt som sidan är mest besökt. Vidare undersöks viss regioninformation, från vilka hemsidor besökarna kommer samt de söknycklar som används för att lokalisera sidan. Denna information används internt av oss för att kunna mäta resultat av marknadsföringsåtgärder och erbjuda en bättre tjänst till våra kunder.Vi värnar om din personliga integritet. Vi följer naturligtvis de lagar och regler som finns, till exempel personuppgiftslagen, för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.Vi kommer inte att överlåta dina personuppgifter, som adress, telefonnummer eller e-postadress vidare till tredje part.

I enlighet med GDPRs regler sparar vi personuppgifter vid cykelköp(där försäkring ingår) och vid köp av försäkring till hövding hjälmen, som vi enligt avtal med Cycleurope och Solid Försäkringar måste delge Solid Försäkringar för att försäkringen ska kunna tecknas. Vi sparar uppgifterna i 3 år för att underlätta vid garanti och reklamations ärenden.

När ett cykelköp eller köp av försäkring till Hövding hjälmen sker hos oss ger du ditt samtycke för oss att spara dina personuppgifter genom att lämna för- och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och mailadress, så att vi ska kunna utföra denna del av vårt avtal och för att du som kund ska få din cykel registrerad i Solid Försäkringars cykelregister och få försäkringen tecknad. Vi för då över, med krypterad dataöverföring, uppgifterna om dig och din cykel eller Hövding hjälm till Solid försäkringar som tecknar försäkringen och lagrar alla uppgifter hos sig. Du kan närsomhelst efter ett köp få tillgång till uppgifterna och även få dem ändrade, flyttade eller raderade.

Cookies

Vi använder oss av så kallade cookies på vår hemsida. Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation skall alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad dessa cookies används till
 • hur cookies kan undvikas

Cookies är små informationsfiler som sparas av webbläsaren på datorns hårddisk. De cookies som används på vår webbplats används bl.a. för att identifiera om det är första gången någon besöker hemsidan eller om det skett förut, samt för att hålla reda på vilket konto du har valt att logga in på när du som kund loggar in för att komma åt din egen hemsida. En cookie berättar inte i sig själv om exempelvis besökarens e-postadress och vi kan inte heller använda den för att få någon annan information om dig. I din webbläsare finns möjligheten att ställa in om man vill blockera cookies eller få information varje gång en cookie skickas. Ett sådant val kan dock göra att du inte kan använda vissa delar av vår webbplats korrekt. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

__________________________________

Klarna via vår hemsida

När du handlar med Klarna i en butik behöver vi veta vem du är och vart du vill att dina varor ska levereras. Informationen används inte bara för att hjälpa dig att slutföra ditt köp och för att butiken ska kunna hantera din beställning, utan också för att förebygga bedrägeri och uppfylla juridiska krav.

Klarna säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet. Förutom vårt Global Privacy Office, där våra specialister på dataskydd arbetar, har vi även dedikerat kundservice-team. De fungerar som en förlängd arm för vårt Global Privacy Office och hjälper dig med frågor som rör dataskydd.

Önskar du mer information om hur vi värnar om din integritet kan du läsa vår dataskyddspolicy som detaljerat förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter samt Klarnas användning av cookies.

Hur hanterar Klarna din information?

Vi på Klarna värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet.

Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Det finns olika scenarion där vi behöver hantera din personliga information. Exempel på dessa är:

 • Vi kan behöva bekräfta din identitet innan vi godkänner ett köp
 • Vi kan behöva utföra en kreditbedömning beroende på vilket betalsätt du väljer
 • Vi behöver förebygga olagliga aktiviteter som bedrägerier och penningtvätt

När du handlar med Klarna behöver vi säkerställa att köpet är riktigt och att det verkligen är du som handlar. Beroende på vilket betalsätt du väljer kan vi behöva hantera dina kreditkortsuppgifter eller utföra en kreditbedömning.

Beroende på den tekniska konfigurationen mellan Klarna och butiken du handlar hos, kan vi komma att behöva dela en del av den data som samlats in av oss till butiken. Det kan exempelvis vara så enkelt som att ge butiken din adress så att de vet vart dina varor ska skickas. Butiken kan behöva kontakta dig om din beställning och då underlättar det definitivt om butiken har ditt telefonnummer och mejladress.

Klarna säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet. 

______________________________________

Product added to compare.

Denna hemsida använder cookies för statistik och inställningar. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta